ДАРИ И ПОМОГНИ

Можете да преведете сума по нашата банкова сметка

BG64RZBB91554082874905, BGN,
Райфайзен банк, банковклиент:

SNC GER.BALG.POMOSHT ZA ZHIVOTNITE

Можете да преведете сума чрез PayPal

Можете да се включите в кампания DMS KOTKITE